Rozliczanie podatków to czas kiedy to mamy szansę przekazać 1 % podatku na daną fundację. Każdego roku zastanawiamy się komu tym razem można przekazać ten 1 % podatku dochodowego. Oto lista 5 fundacji prozwierzęcych, na którą możemy przekazać swój 1 procent. 

1 % naszego podatku dochodowego to potężny zastrzyk gotówki dla fundacji zajmujących się pomaganiem. Najpierw jednak odpowiedzmy sobie pytanie, kto może otrzymać ten 1 %? 1 procent podatku może otrzymać OPP. Jak czytamy na stronie e-pity, OPP to:

Organizacje Pożytku Publicznego to stowarzyszenia lub fundacje działające non profit. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez OPP przeznaczane są wyłącznie na realizację ich celów statutowych. Aktywność OPP skupia się przede wszystkim na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, a nie na osiąganiu zysku. Organizacje Pożytku Publicznego pomagają podopiecznym zmagającymi się z ciężkimi chorobami, wspierają środowisko naturalne, chronią i dbają o zwierzęta lub angażują się w projekty kulturalne czy sportowe. W swojej działalności skupiają ludzi, którzy poświęcają swój czas i energię na inicjatywy społecznie ważne.

Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Podobnie jak powyższe – może nią być również spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W tym wpisie, pomogę (mam nadzieję) w wyborze, organizacji zajmującej się zwierzętami aby przekazać jej swój 1 % podatku. Pamiętajmy, przekazanie takiego podatku nie napełnia prywatnej kiesy, te pieniądze pomagają w dalszej działalności fundacji, a co najważniejsze pomagają naszym czworonożnym i nie tylko zwierzakom. Zwierzęta same nie powiedzą, że potrzebują pomocy. To my jesteśmy odpowiedzialni za ich los i to my mamy za cel im pomaganie i ochronę.

5 fundacji zajmujących się ochroną zwierząt. Przeznacz swój 1 %:


Fundacja Niechciane i Zapomniane

Ośrodek Adopcyjny FNiZ funkcjonuje od sierpnia 2013 roku i nie jest to zwykłe schronisko. Jest to miejsce, które przygotowuje do adopcji zwierzęta porzucone, często chore, zaniedbywane i ciężko krzywdzone przez swoich opiekunów. Kiedyś wymarzyliśmy sobie, że podopieczni naszej Fundacji będą przebywać u nas tylko tymczasowo – może kilka tygodni, miesięcy. Naszym zadaniem miało być jak najszybsze znalezienie im nowych opiekunów i zagwarantowanie lepszego życia. Przez kilka lat naszej działalności tak właśnie się działo. W końcu zaczęło brakować domów tymczasowych, liczba adopcji zmniejszała się z miesiąca na miesiąc, a naszych podopiecznych było coraz więcej. Dlatego powstał Ośrodek Adopcyjny przy ul. Malowniczej w Łodzi.

W Ośrodku Adopcyjnym aktualnie jest miejsce dla 40 psów w boksach zewnętrznych oraz w ocieplonym szpitalu. Na terenie znajduje się także pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, w którym obecnie przebywa koziołek i świnka, a także pokój dla kotów z sześcioma kocimi  mieszkańcami, usytuowany przy szpitalu.

Same psy i koty łącznie zjadają 360 kg karmy miesięcznie (12 kg dziennie), a na wykupienie leków dla nich przeznaczamy minimum 500 zł w skali miesiąca. Do tego dochodzą zabiegi sterylizacji i kastracji, potrzebne i często niespodziewane leczenie. Zatrudniamy dwóch opiekunów zwierząt, którzy pracują z nimi 7 dni w tygodniu. Comiesięczne wydatki na funkcjonowanie Ośrodka, nie wliczając w nie zakupu karmy (dzierżawa terenu, koszty paliwa, koszty administracyjne i leczenie zwierząt) to kwota minimum 15 tysięcy złotych miesięcznie. Te pieniądze muszą się znaleźć na naszym koncie każdego miesiąca. Za te pieniądze funkcjonujemy.

Chcielibyśmy jednak zrobić coś więcej, by zwierzakom u nas żyło się lepiej. Do tego potrzebujemy Twojej pomocy.
Twój JEDEN PSIOCENT przeznaczymy na utrzymanie podopiecznych fundacyjnego Ośrodka Adopcyjnego, a także jego rozbudowę i przystosowanie do potrzeb zwierząt, np.

– postawienie dodatkowych kojców, by móc przyjmować więcej zwierząt
– doprowadzenie wody i odpływów na teren boksów, by utrzymywać boksy w lepszej czystości
– utwardzenie części terenu, by zwierzaki nie brodziły w błocie
– zbudowanie stajni dla koni, by sprowadzić do nas naszych największych podopiecznych
– zagospodarowanie powierzchni magazynowej na karmę i leki, by już nie składować ich po kątach
– wydzielenie boksów dla zwierząt gospodarskich, by móc przyjąć towarzyszy dla Balbiny i Mańka
– zbudowanie woliery zewnętrznej dla kotów, by mogły cieszyć się słońcem i świeżym powietrzem.

Źródło: Fundacja Niechciane i Zapomniane.


Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem istnieje już od 11 lat, jest organizacją pożytku publicznego, uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012.
Utrzymujemy się z datków osób prywatnych, darowizn osób prawnych, nie prowadzimy działalności gospodarczej. Od zawsze naszym priorytetem jest pomoc bezbronnym, pokrzywdzonym, bezdomnym zwierzętom. Już jedenaście lat ratujemy, leczymy, sterylizujemy, oddajemy do adopcji porzucone i skrzywdzone psy i koty, głównie z Warszawy i okolic, ale również z terenu całej Polski. Sezonowo opiekujemy się także ptakami, spieszymy na ratunek zwierzętom dzikim. Uczymy odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami domowymi.
Azyl pod Psim Aniołem jest miejscem, w którym bezdomne psy i koty znajdują nie tylko schronienie i pełną miskę, ale też opiekę weterynaryjną i serdeczne zainteresowanie ze strony ludzi o dobrych sercach. Dbamy o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną naszych podopiecznych. Zwierzęta są pielęgnowane, regularnie wyprowadzane na spacery i szkolone. Współpracujemy z behawiorystami.
Wiele psów i kotów, które chronimy w naszym warszawskim azylu, ma za sobą smutne przeżycia. Bite, głodzone, więzione, ranne, kalekie, chore, wycofane, wypychane z samochodów w czasie jazdy, potrącone, biegające w szoku między pojazdami, ofiary wypadków komunikacyjnych. Odwiązujemy je od drzew w lasach, zabieramy z poboczy dróg, ściągamy z wysokich drzew, wyciągamy z pseudohodowli, a także przeprowadzamy interwencje na miejscu.
Jako pierwsi stworzyliśmy w Warszawie Ratunkowy Patrol Interwencyjny, który spieszy z pomocą pokrzywdzonym zwierzakom. W 2012 roku Patrol dokonał 1047 interwencji, co daje prawie 3 interwencje dziennie, ratując 983 zwierzęta: psy, koty, bobry, dzika, sarnę, ptaki. Przeprowadziliśmy 756 pouczeń.
W 2012 roku między innymi:
 • zmodernizowaliśmy już istniejące boksy dla psów i zbudowaliśmy 7 nowych;
 • zakupiliśmy broń do przysypiania zwierząt typu Palmer, co znacznie ułatwiło pomaganie zwierzętom trudnym i nieufnym.
 • staliśmy się posiadaczami czytnika chipów do identyfikacji znalezionych zwierząt;
 • zakupiliśmy samochód to transportu zwierząt, ponieważ dotychczasowy odmówił posłuszeństwa.
Otaczamy opieką koty wolnożyjące. Przeprowadzamy interwencje tam, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie dzikich kotów, współpracujemy z zarządami i administracjami domów mieszkalnych odnośnie zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków do życia.
Przeprowadzamy sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących.
Pomagamy także przytuliskom, prowadzonym głównie przez starsze, samotne osoby, ludziom, którzy nie mogąc patrzeć na tragedię porzucanych, wyrzucanych z domów czy z samochodów zwierząt, nie mogą liczyć na pomoc gminy, a sami nie są w stanie utrzymać siebie i zwierzaków ze skromnej emerytury czy renty.
Intensywnie namawiamy młodzież i osoby dorosłe do bycia naszymi wolontariuszami. Organizujemy szkolenia dla adeptów wolontariatu. Nasza baza liczy kilkuset wolontariuszy, a ich liczba wciąż rośnie.
Realizujemy programy:
 • „Rodzina Zastępcza” – utrzymywanie zwierząt bezdomnych w domach tymczasowych do chwili znalezienia im miejsc docelowych;
 • „Ratujmy Razem” – pomoc zwierzętom bezdomnym, przygarniętym przez osoby niezamożne;
 • „Weź adoptuj – bądź człowiekiem” – przybliżenie społeczeństwu problemu bezdomnych zwierząt oraz zachęcenie do adopcji rzeczywistych oraz wirtualnych;
 • „Jestem – Szczekam – Czuję – Czekam” – zwiększenie odsetka adopcji zwierząt bezdomnych;
 • Edukacja dzieci i młodzieży – pogadanki w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz z udziałem zwierząt;
 • „Dom Psa i Kota” – budowa w kraju pierwszego kompleksowego ośrodka
 • edukacyjno-wolontariackiego jako miejsca społecznej integracji ludzi ze zwierzętami.
Nasze sukcesy medialne:
 • nagroda Serce dla Zwierząt” dla prezes fundacji Agnieszki Brzezińskiej „za poświęcenie życia na ratowanie zwierząt”;
 • wyróżnienie w konkursie „Sukces z podatku”.
 • nominacja fundacji do nagrody „Stołek 2007” – za pożyteczne działania na rzecz mieszkańców Warszawy.
 • srebrne Effie za kampanię adopcyjną „Weź, bądź człowiekiem”.
W 2012 roku znaleźliśmy domy dla 1267 psów i 529 kotów.
Jeśli tak zwyczajnie, po ludzku leży Ci na sercu los zwierząt możesz pomóc im na wiele sposobów, między innymi przekazując swój 1% podatku na Fundację Azylu pod Psim Aniołem.
Ty nie stracisz – one zyskają. POMÓŻ!
 
 
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Kosodrzewiny 7/9
04-979 Warszawa
KRS 0000098734

Fundacja Przytul Psa 

Codziennie otrzymujemy apele o pomoc, prośby o przyjęcie pod opiekę piesków ze schronisk-umieralni, z wypadków, ze strasznych warunków, trudnych i tragicznych historii nie sposób zliczyć. Robimy co możemy, najchętniej pomoglibyśmy wszystkim, ale nie jesteśmy w stanie… Z Waszą pomocą będziemy mogli zrobić o wiele więcej dla naszych czworonożnych przyjaciół, dlatego prosimy – pamiętajcie o nas wypełniając swój PIT.

Uzyskane z wpłat 1% podatku środki zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych codziennej działalności Fundacji Przytul Psa. Każda kwota zostanie przeznaczona na pomoc potrzebującym zwierzętom, a w szczególności ratowanie bezdomnych psów i kotów.

W tym:

 • zapewnianie im opieki oraz pomocy weterynaryjnej, sterylizacje, kastracje, szczepienia, transport
 • organizowanie i propagowanie akcji sterylizacji oraz znakowania zwierząt
 • organizowanie akcji edukacyjnych mających na celu uczulanie społeczeństwa na problem bezdomnych zwierząt
 • pomoc schroniskom i innym ośrodkom działającym na rzecz bezdomnych zwierząt

Fundacja na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa” działa od marca 2009 roku i zajmuje się szeroko pojętą działalnością na rzecz bezdomnych zwierząt. Głównymi obszarami naszych działań są:

 • zapewnianie opieki i pomocy weterynaryjnej bezdomnym psom i kotom
 • współpraca z wolontariuszami oraz domami tymczasowymi, w których przebywają zwierzęta pod naszą opieką
 • szukanie nowych właścicieli oraz wydawanie do adopcji bezdomnych zwierząt
 • promocja idei zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie strony internetowej www.przytulpsa.pl oraz wystąpienia w mediach
 • wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt poprzez zbiórki darów
 • organizacja akcji edukacyjnych mających na celu uczulenie społeczeństwa na problem bezdomnych zwierząt
 • propagowanie oraz realizacja idei zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje
 • współpraca z gminami, instytucjami, organizacjami, jednostkami oświatowymi oraz wychowawczymi mająca na celu pomoc bezdomnym zwierzętom oraz edukację w tym zakresie

Źródło: Fundacja Przytul Psa


OTOZ ANIMALS

Pomóż nam pomagać!

Każdego roku setki zwierząt potrzebują naszej pomocy.

Pobierając program do rozliczeń podatkowych pokazujesz,

że Twoje serce nie jest obojętne na cierpienie zwierząt.

Przygotowaliśmy program, dzięki któremu szybko i łatwo rozliczysz podatek. Pole z numerem KRS jest już automatycznie uzupełnione- znajdziesz tam numer KRS OTOZ Animals.

Ty też możesz pomóc! Twój 1% ratuje zwierzęta!

NR KRS 0000069730

Nie zamykaj oczu, zwierzęta same się nie obronią! Od 18 lat udaje nam się pomagać tym, którzy cierpią w ciszy, obok nas… To wszystko dzieje się dzięki wolontariuszom i ich empatii, a także dzięki ludziom takim jak Ty!

 • prowadzimy 10 schronisk dla bezdomnych zwierząt w tym przytulisko dla zwierząt gospodarskich „Rogate Ranczo”
 • przeprowadzamy interwencje i ratujemy zwierzęta od niewyobrażalnego cierpienia, między innymi ratując psiaki uwięzione na łańcuchach
 • kupujemy nowe, ocieplane budy, leki i szczepionki ratujące zdrowie i życie
 • finansujemy zabiegi i operacje dla psiaków i kotów
 • przeprowadzamy edukację humanitarną

Źródło: OTOZ ANIMALS


FUNDACJA SARIGATO

Innowacyjność, profesjonalizm, nowoczesne narzędzia, które pozwalają „pomagać przy okazji” oraz efekty – właśnie na to stawiamy w naszych działaniach. Jesteśmy grupą młodych, zaangażowanych ludzi, mamy głowy pełne pomysłów, a dzięki Tobie i Twojemu wsparciu możemy je realizować!

Akcja Karmimy Psiaki wystartowała 1 listopada 2011 r., a w 2012 r. została zarejestrowana Fundacja Sarigato. A wszystko po to, by zmieniać świat! Zbyt górnolotnie? Teraz już nie. Zaczęło się od planu znalezienia domu dla jednego porzuconego Psiaka. Plan ocalenia jednego psiego życia błyskawicznie przerodził się w ogólnopolską akcję poświęconą bezdomnym zwierzętom, właśnie trwa jej III edycja. Przez 4,5 roku akcji uratowaliśmy ponad 550 czworonogów, do pomagania zaangażowaliśmy 331 993 osoby, a do schronisk przekazaliśmy prawie 20 ton karmy.

Podczas kampanii 1% w 2016 roku zebraliśmy 83 215,74 ZŁ i uratowaliśmy ponad 120 Psiaków

Dziękujemy z całego serca – jesteście wspaniali!

Przekaż swój 1% dla Fundacji Sarigato:
KRS 0000445475 z dopiskiem ”Karmimy Psiaki”

Źródło: karmimypsiaki

Komu przekażesz swój 1 % podatku?

Nota od autora: Nie jestem twórcą opisów o fundacji. Wszystkie informacje o danych fundacjach zawarte w tym tekście należą do autorów zawartych w źródle.